Injection Quills Male-Male Datasheet


Wetted MaterialProcess 1/2" MNTPProcess 3/4" MNTPProcess
1" MNTP
Check Valve /Ball
Check Valve /Spring
Max. Pressure @ Temperature
316 SSQC-316-050QC-316-075QC-316-100
316 SS
316 SS
400°C @3000psi
PVCQC-PVC-050QC-PVC-075QC-PVC-100
Ceramic
Hastelloy C
37°C @ 150psi
CPVCQC-CPVC-050QC-CPVC-075QC-CPVC-100
Ceramic
Hastelloy C
65°C @ 150psi
Kynar (PVDF)QC-KY-050QC-KY-075QC-KY-100
Ceramic
Hastelloy C
93.3°C @ 150psi
Alloy 20QC-C20-050QC-C20-075QC-C20-100
Hastelloy C
Hastelloy C
400°C @ 3000psi
Hastelloy C-276QC-Hastelloy-050QC-Hastelloy-075QC-Hastelloy-100
Hastelloy C
Hastelloy C
400°C @ 3000psi
316 SSQB-316-050QB-316-075QB-316-100
No check valve
No check valve
400°C @3000psi
PVCQB-PVC-050QB-PVC-075QB-PVC-100
No check valve
No check valve
37°C @ 150psi
CPVCQB-CPVC-050QB-CPVC-075QB-CPVC-100
No check valve
No check valve
65°C @ 150psi
Kynar (PVDF)QB-KY-050QB-KY-075QB-KY-100
No check valve
No check valve
93.3°C @ 150psi
Alloy 20QB-C20-050QB-C20-075QB-C20-100
No check valve
No check valve
400°C @ 3000psi
Hastelloy C-276QB-Hastelloy-050QB-Hastelloy-075QB-Hastalloy-100
No check valve
No check valve
400°C @ 3000psi